Blog

Sponsoring Local Community Clubs and Recreations

UPSURGE Company Limited Sponsoring employee’s Tennis Club At UPSURGE, we support local community clubs and recreations, especially if our employees are a part of it! On the 23rd of May, our Lawyer Mr. Tro, who has been handling all of our legal affairs and global contracts/partnership, had informed us that he and the rest of…

TIỆC KỶ NIỆM 01 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH UPSURGE

Vừa qua, vào ngày 17/06/2023, Ban Lãnh đạo Công ty TNHH Upsurge đã tổ chức buổi tiệc buffet để kỷ niệm 01 năm thành lập Công ty TNHH Upsurge. Mở đầu chương trình, Đại diện Ban Lãnh đạo Công ty, Giám đốc Lê Ngọc Hoàn đã có bài phát biểu nhìn lại 01 năm đầy thách thức của Công ty và nhắn gửi đến toàn thể Cán bộ Công nhân viên Công ty cùng nhau cố gắng để đồng hành và phát triển với Công ty trong giai đoạn tiếp theo.